องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว www.obtnongbua.go.th 100 หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160 โทรศัพท์ : 075-290-948 โทรสาร : 075-290-948 นายก อบต.หนองบัว โทร. 093-6021045 เมลล์ อบต. : abt.nongbua2559@gmail.com

นายสมชาย สงรักษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

093-602-1045

นางสาวนุชรีย์ เทพรัตน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

064-989-1435

  • วิสัยทัศน์

    “พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นการศึกษา สืบสานภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมเข้าสู่ยุค 4.0”

ข่าวสารชาวอบต.หนองบัว

กิจกรรมชาวอบต.หนองบัว

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง อบต.หนองบัว เราดูแล

9
หมู่
5,313
ประชากร
63.69
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)