แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 ตุลาคม 2565

21


เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4 ตุลาคม 2564

15


เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12 ตุลาคม 2563

19


เอกสารแนบ
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ
21 กันยายน 2563

12


เอกสารแนบ
แผนจัดหาพัสดุ 63 (เพิ่มเติม)
12 มีนาคม 2563

11


เอกสารแนบ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
22 มกราคม 2563

16


เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10 ตุลาคม 2562

12


เอกสารแนบ