ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

100 หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160

โทรศัพท์ : 075-290-948 โทรสาร : 075-290-948

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@obtnongbua.go.th และ nongbua2559@gmail.com

Google Map
เดินทางไปอบต.หนองบัว