องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

100 หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160
โทรศัพท์ : 075-290-948 โทรสาร : 075-290-948
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@obtnongbua.go.th และ nongbua2559@gmail.com