ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 เมษายน 2567 ณ ที่ทำการกลุ่มสตรีพัฒนาตำบลหนองบัว โดยธนาคารขยะบ้านหนองบัว ได้รับซื้อขยะของสมาชิกธนาคารขยะบ้านหนองบัว เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะที่ต้นทาง และสร้างรายได้ โดยได้มีการรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึก ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้ และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมูลฝอย

วันที่ 29 เมษายน 2567 ณ ที่ทำการกลุ่มสตรีพัฒนาตำบลหนองบัว โดยธนาคารขยะบ้านหนองบัว ได้รับซื้อขยะของสมาชิกธนาคารขยะบ้านหนองบัว เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะที่ต้นทาง และสร้างรายได้ โดยได้มีการรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึก ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้ และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมูลฝอย

12

29 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการผู้สูงวัย หัวใจเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

โครงการผู้สูงวัย หัวใจเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

10

11 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 29 มีนาคม 2567 พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "อบต.หนองบัว คัพ" ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ได้รับเกียรติจาก นายอดิศร พักตร์จันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เขตอำเภอรัษฎา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ  นำโดยนายสุเชาว์ ใจกระจ่าง นายนันท์ หนูจันทร์ นายวิโรจน์ จิตรเพ็ชร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว กรรมการผู้จัดการแข่งขันกีฬา พร้อมด้วย พนักงาน ผู้นำชุมชน นักกีฬา และประชาชนตำบลหนองบัวได้ร่วมในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "อบต.หนองบัวคัพ" ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 29 มีนาคม 2567 พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "อบต.หนองบัว คัพ" ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ได้รับเกียรติจาก นายอดิศร พักตร์จันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เขตอำเภอรัษฎา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ นำโดยนายสุเชาว์ ใจกระจ่าง นายนันท์ หนูจันทร์ นายวิโรจน์ จิตรเพ็ชร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว กรรมการผู้จัดการแข่งขันกีฬา พร้อมด้วย พนักงาน ผู้นำชุมชน นักกีฬา และประชาชนตำบลหนองบัวได้ร่วมในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "อบต.หนองบัวคัพ" ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2567

18

1 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 30 มีนาคม 2567 ธนาคารขยะบ้านหนองบัว นำโดยนางปรีดา จันทรมาศ ประธานกลุ่มสตรีพัฒนาตำบลหนองบัว ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการธนาคารขยะบ้านหนองบัว ได้ทำการรับซื้อขยะรีไซเคิลประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยทางธนาคารขยะบ้านหนองบัวจะรับซื้อขยะทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน "ขยะจะมีคุณค่า หากเรารู้จักการคัดแยกขยะ" มาคัดแยกขยะเพื่อลดโลกร้อนกันน้ะครับ

วันที่ 30 มีนาคม 2567 ธนาคารขยะบ้านหนองบัว นำโดยนางปรีดา จันทรมาศ ประธานกลุ่มสตรีพัฒนาตำบลหนองบัว ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการธนาคารขยะบ้านหนองบัว ได้ทำการรับซื้อขยะรีไซเคิลประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยทางธนาคารขยะบ้านหนองบัวจะรับซื้อขยะทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน "ขยะจะมีคุณค่า หากเรารู้จักการคัดแยกขยะ" มาคัดแยกขยะเพื่อลดโลกร้อนกันน้ะครับ

20

1 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายสมชาย สงรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้มอบหมายให้ นายสุเชาว์ ใจกระจ่าง และนายนันท์ หนูจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เข้าร่วม การจัดงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายสมชาย สงรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้มอบหมายให้ นายสุเชาว์ ใจกระจ่าง และนายนันท์ หนูจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เข้าร่วม การจัดงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

24

14 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายสมชาย สงรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้มอบหมายให้นายสุเชาว์ ใจกระจ่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานในพิธีเปิดเรียนของผู้สูงอายุ "นักเรียนผู้สูงวัย หัวใจเข้มแข็ง" ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองบัว โดยมีนายนันท์ หนูจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายวิโรจน์ จิตรเพ็ชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายสมชาย สงรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้มอบหมายให้นายสุเชาว์ ใจกระจ่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานในพิธีเปิดเรียนของผู้สูงอายุ "นักเรียนผู้สูงวัย หัวใจเข้มแข็ง" ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองบัว โดยมีนายนันท์ หนูจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายวิโรจน์ จิตรเพ็ชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมกิจกรรม

26

14 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 25677 นายสมชาย สงรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ เกิดความสุข หัวหน้าสำนักปลัด พนักงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ลงพื้นที่รีเอ็กซเรย์ (RE-X-RAY) โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของชุมชน และติดตามผลการที่ประชาชนได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด เบื้องต้นลงพื้นที่หมู่ที่ 1, 4, 8 ได้ผลประโยชน์ดีมากสามารถลดขยะลดมลพิษช่วยลดโลกร้อนได้อย่างดี..ทำแล้วใช้ได้ประโยชน์

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 25677 นายสมชาย สงรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ เกิดความสุข หัวหน้าสำนักปลัด พนักงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ลงพื้นที่รีเอ็กซเรย์ (RE-X-RAY) โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของชุมชน และติดตามผลการที่ประชาชนได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด เบื้องต้นลงพื้นที่หมู่ที่ 1, 4, 8 ได้ผลประโยชน์ดีมากสามารถลดขยะลดมลพิษช่วยลดโลกร้อนได้อย่างดี..ทำแล้วใช้ได้ประโยชน์

29

29 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 จิตอาสาและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาบริเวณสายน้ำบ้านนากะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 จิตอาสาและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาบริเวณสายน้ำบ้านนากะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

34

9 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.หนองบัว ลงสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน (RE-X-RAY)

อบต.หนองบัว ลงสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน (RE-X-RAY)

63

24 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 15 มกราคม 2567 โรงเรียนผู้สูงอายุและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อนำไปต่อยอดใช้ในครัวเรือน

วันที่ 15 มกราคม 2567 โรงเรียนผู้สูงอายุและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อนำไปต่อยอดใช้ในครัวเรือน

28

15 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายสมชาย สงรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้มอบหมายให้ นายรวยไชย ชัยสุริยา ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัว พร้อมด้วยพัฒนาการประจำตำบล ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจความต้องการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2566 ในพื้นที่ตำบลหนองบัว

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายสมชาย สงรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้มอบหมายให้ นายรวยไชย ชัยสุริยา ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัว พร้อมด้วยพัฒนาการประจำตำบล ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจความต้องการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2566 ในพื้นที่ตำบลหนองบัว

81

19 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายสมชาย สงรักษ์ 
..รองนายก สุเชาว์ ใจกระจ่างและปลัดนุชรีย์ เทพรัตน์ ได้มาต้อนรับ สส. ทวี สุระบาลและร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล..หนองบัวเกมส์ วันที่23 กันยายาน 2566 ณ.โรงเรียนบ้านหนองบัว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายสมชาย สงรักษ์ ..รองนายก สุเชาว์ ใจกระจ่างและปลัดนุชรีย์ เทพรัตน์ ได้มาต้อนรับ สส. ทวี สุระบาลและร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล..หนองบัวเกมส์ วันที่23 กันยายาน 2566 ณ.โรงเรียนบ้านหนองบัว

65

23 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ กินถูกโรค ออกกำลังกายถูกใจ ห่างไกลเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือด

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ กินถูกโรค ออกกำลังกายถูกใจ ห่างไกลเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือด

103

11 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

123

12 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1/2566

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1/2566

135

9 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และพระราชเสาวณีย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และพระราชเสาวณีย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

79

18 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และพระราชเสาวณีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และพระราชเสาวณีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

70

12 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

112

27 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

68

27 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.หนองบัวคัพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.หนองบัวคัพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566

51

23 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...