ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 ตุลาคม 2566  นายสมชาย สงรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้มอบหมายให้ นายรวยไชย  ชัยสุริยา ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัว พร้อมด้วยพัฒนาการประจำตำบล ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจความต้องการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2566 ในพื้นที่ตำบลหนองบัว

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายสมชาย สงรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้มอบหมายให้ นายรวยไชย ชัยสุริยา ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัว พร้อมด้วยพัฒนาการประจำตำบล ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจความต้องการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2566 ในพื้นที่ตำบลหนองบัว

16

19 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายสมชาย สงรักษ์ 
..รองนายก สุเชาว์ ใจกระจ่างและปลัดนุชรีย์ เทพรัตน์ ได้มาต้อนรับ สส. ทวี สุระบาลและร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล..หนองบัวเกมส์ วันที่23 กันยายาน 2566 ณ.โรงเรียนบ้านหนองบัว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายสมชาย สงรักษ์ ..รองนายก สุเชาว์ ใจกระจ่างและปลัดนุชรีย์ เทพรัตน์ ได้มาต้อนรับ สส. ทวี สุระบาลและร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล..หนองบัวเกมส์ วันที่23 กันยายาน 2566 ณ.โรงเรียนบ้านหนองบัว

22

23 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ กินถูกโรค  ออกกำลังกายถูกใจ ห่างไกลเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือด

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ กินถูกโรค ออกกำลังกายถูกใจ ห่างไกลเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือด

46

11 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

67

12 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1/2566

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1/2566

86

9 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และพระราชเสาวณีย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และพระราชเสาวณีย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

38

18 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และพระราชเสาวณีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และพระราชเสาวณีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

36

12 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

64

27 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

30

27 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.หนองบัวคัพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.หนองบัวคัพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566

19

23 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

56

19 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

40

16 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2565

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2565

36

6 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำถังขยะเปียกในตำบลหนองบัวและเรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 14 ม.ค. 2566

ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำถังขยะเปียกในตำบลหนองบัวและเรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 14 ม.ค. 2566

52

1 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนา อำเภอ ตำบล ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย

โครงการพัฒนา อำเภอ ตำบล ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย

35

24 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน

37

19 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  ประจำปี 2565

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2565

45

28 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565

18

23 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพร

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพร

40

11 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม 1 ศาสนสถาน 1 ท้องถิ่น

กิจกรรม 1 ศาสนสถาน 1 ท้องถิ่น

44

9 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...