ภาพกิจกรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายสมชาย สงรักษ์ ..รองนายก สุเชาว์ ใจกระจ่างและปลัดนุชรีย์ เทพรัตน์ ได้มาต้อนรับ สส. ทวี สุระบาลและร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล..หนองบัวเกมส์ วันที่23 กันยายาน 2566 ณ.โรงเรียนบ้านหนองบัว
23
23 กันยายน 2566

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายสมชาย สงรักษ์ 
..รองนายก สุเชาว์ ใจกระจ่างและปลัดนุชรีย์ เทพรัตน์ ได้มาต้อนรับ สส. ทวี สุระบาลและร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล..หนองบัวเกมส์ วันที่23 กันยายาน 2566 ณ.โรงเรียนบ้านหนองบัว