ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 25677 นายสมชาย สงรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ เกิดความสุข หัวหน้าสำนักปลัด พนักงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ลงพื้นที่รีเอ็กซเรย์ (RE-X-RAY) โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของชุมชน และติดตามผลการที่ประชาชนได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด เบื้องต้นลงพื้นที่หมู่ที่ 1, 4, 8 ได้ผลประโยชน์ดีมากสามารถลดขยะลดมลพิษช่วยลดโลกร้อนได้อย่างดี..ทำแล้วใช้ได้ประโยชน์
18
29 กุมภาพันธ์ 2567