ภาพกิจกรรม
อบต.หนองบัว ลงสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน (RE-X-RAY)
42
24 มกราคม 2567

วันที่ 24  มกราคม 2567  นายสมชาย  สงรักษ์  ได้มอบหมายให้นางสาวนุชรีย์  เทพรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พนักงาน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ลงพื้นที่เพื่อ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์