ภาพกิจกรรม
วันที่ 30 มีนาคม 2567 ธนาคารขยะบ้านหนองบัว นำโดยนางปรีดา จันทรมาศ ประธานกลุ่มสตรีพัฒนาตำบลหนองบัว ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการธนาคารขยะบ้านหนองบัว ได้ทำการรับซื้อขยะรีไซเคิลประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยทางธนาคารขยะบ้านหนองบัวจะรับซื้อขยะทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน "ขยะจะมีคุณค่า หากเรารู้จักการคัดแยกขยะ" มาคัดแยกขยะเพื่อลดโลกร้อนกันน้ะครับ
8
1 เมษายน 2567