ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 มีนาคม 2567 พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "อบต.หนองบัว คัพ" ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ได้รับเกียรติจาก นายอดิศร พักตร์จันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เขตอำเภอรัษฎา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ นำโดยนายสุเชาว์ ใจกระจ่าง นายนันท์ หนูจันทร์ นายวิโรจน์ จิตรเพ็ชร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว กรรมการผู้จัดการแข่งขันกีฬา พร้อมด้วย พนักงาน ผู้นำชุมชน นักกีฬา และประชาชนตำบลหนองบัวได้ร่วมในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "อบต.หนองบัวคัพ" ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2567
7
1 เมษายน 2567