ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายสมชาย สงรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้มอบหมายให้นายสุเชาว์ ใจกระจ่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานในพิธีเปิดเรียนของผู้สูงอายุ "นักเรียนผู้สูงวัย หัวใจเข้มแข็ง" ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองบัว โดยมีนายนันท์ หนูจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายวิโรจน์ จิตรเพ็ชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมกิจกรรม
16
14 มีนาคม 2567