ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
123
12 สิงหาคม 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 นายวีระยุทธ นาวีเดล นายอำเภรัษฎา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นำโดยนายสมชาย สงรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายนันท์ หนูจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และจิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ ทุ่งซาฟารี หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง