ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 จิตอาสาและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาบริเวณสายน้ำบ้านนากะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
20
9 กุมภาพันธ์ 2567