ภาพกิจกรรม
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ กินถูกโรค ออกกำลังกายถูกใจ ห่างไกลเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือด
95
11 กันยายน 2566

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ กินถูกโรค ออกกำลังกายถูกใจ ห่างไกลเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือด วันที่ 10 กันยายน 2566 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง