ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายสมชาย สงรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้มอบหมายให้ นายรวยไชย ชัยสุริยา ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัว พร้อมด้วยพัฒนาการประจำตำบล ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจความต้องการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2566 ในพื้นที่ตำบลหนองบัว
68
19 ตุลาคม 2566