ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เช่าเต็นท์ พร้อมผ้าตกแต่งระบายเต็นท์ และโต๊ะ จำนวน 15 ตัว ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-05

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-03

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นักเรัยน เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-04

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้มผู้สูงอายุตำบลนาท่ามใต้ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-04

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ซื้อถ้วยรางวัล ชุดกีฬา เสื้อกีฬา และอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬากะลาเสสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-28

องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ

โครงการผู้สูงอายุสุขกาย สบายใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ป้ายตกแต่งบริเวณงาน)

2024-04-09

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-04

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-05

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปาถนนสาย หน้าติง หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-10

องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 1473 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-09

เทศบาลตำบลทุ่งยาว

ซื้อที่ถอดลวดเย็บกระดาษ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-10

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-26

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินและวัชพืชในคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๒ และช่วงที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-04