ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-21

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-23

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-10-31

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) 200 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-28

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ซื้อ หมึกคอมพิวเตอร์ HP Laserjet p๑๐๐๕ สำหรับเลขครุภัณฑ์ หมายเลข ๔๘๕-๕๒-๐๐๒ หมึกเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet CP ๑๒๑๕ สำหรับครุภัณฑ์หมายเลข ๔๘๕-๕๑-๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-28

องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ

ซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ผู้นำท้องที่ และผู้นำกลุ่มชมรม องค์กรต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่น(ค่าของสมนาคุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-22

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

จ้างจัดช่อดอกไม้ประดับโพเดี้ยมและพานพุ่มดอกไม้ ตามพิธีมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-17

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

จ้างเหมาเดินสายไฟระบบประปา หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-20

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

ซื้อหินผุพร้อมปรับเกลี่ยถนนสายไร่ใหญ่ ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-29

องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ตง.ถ 62-013 บ้านห้วยหาญ หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-29

เทศบาลตำบลทุ่งยาว

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-29

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายยูงงาม - ไพรสวรรค์ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงจระเข้ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,240 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกว

2023-09-23

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-29