สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
6 ตุลาคม 2565

126


 1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564

4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565

5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565

7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565

8. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

9. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

10. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

11. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565

12. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565