ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
7 เมษายน 2566

11


เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรียนกาทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 เมษายน 2565

18


รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรียนกาทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรียนกาทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
8 เมษายน 2565

18


เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
4 มีนาคม 2564

21


 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (วันที่ 1  ตุลาคม  2563 – 30  มีนาคม  2564)

 

ที่

เรื่องที่ร้องเรียน

สถานะการดำเนินการ

หมายเหตุ

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

 

-

 

 

 

-

 

-

 

-

 

 

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เดือน1 เมษายน - 30 กันยายน 2563
30 กันยายน 2563

10


เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 รอบเดือนตุลาคม 62-เดือนมีนาคม 63
3 เมษายน 2563

10


ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
3 ตุลาคม 2562

8