การประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
26 ธันวาคม 2566

0


การติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

เอกสารแนบ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
การติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
7 เมษายน 2566

18


การติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

เอกสารแนบ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
15 ธันวาคม 2565

16


เอกสารแนบ
การติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
4 เมษายน 2565

26


เอกสารแนบ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13 มกราคม 2565

32


เอกสารแนบ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
14 ธันวาคม 2563

22


  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4 มิถุนายน 2563

11


 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561
25 มิถุนายน 2562

12


เอกสารแนบ
การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาทั้งถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
26 ตุลาคม 2561

6


เอกสารแนบ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
31 ตุลาคม 2560

9


เอกสารแนบ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2558
16 ธันวาคม 2558

8


ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2558
เอกสารแนบ