การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
18 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
4 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
15 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
21 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
16 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
27 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
25 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26 กันยายน 2566

0


บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 กันยายน 2566

0


บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23 สิงหาคม 2566

7


เอกสารแนบ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23 สิงหาคม 2566

7


เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
25 กรกฎาคม 2566

7


เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22 มิถุนายน 2566

7


การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15 มิถุนายน 2566

9


การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8 มิถุนายน 2566

6


การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8 พฤษภาคม 2566

6


การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8 พฤษภาคม 2566

6


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
21 เมษายน 2566

7


การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 เมษายน 2566

7


เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
17 มีนาคม 2566

9


เอกสารแนบ