โอนงบประมาณรายจ่าย
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26 กันยายน 2566

0


บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 กันยายน 2566

0


บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23 สิงหาคม 2566

7


เอกสารแนบ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23 สิงหาคม 2566

7


เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
25 กรกฎาคม 2566

7


เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22 มิถุนายน 2566

7


การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15 มิถุนายน 2566

9


การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8 มิถุนายน 2566

6


การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8 พฤษภาคม 2566

6


การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8 พฤษภาคม 2566

6


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
21 เมษายน 2566

7


การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 เมษายน 2566

7


เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
17 มีนาคม 2566

9


เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 มีนาคม 2566

11


การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566

11


เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16 ธันวาคม 2565

13


เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
17 พฤศจิกายน 2565

8


การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เอกสารแนบ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
17 พฤศจิกายน 2565

9


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย คร้ังที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22 กันยายน 2565

9


การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ
การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 กันยายน 2565

9


การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ