การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
21 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ารประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566

16


เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 มีนาคม 2565

21


การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1 มีนาคม 2565

12


รายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
3 มีนาคม 2564

25


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ