รายงานการประชุมสภา อบต.
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2566
27 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2566
27 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ อบต.หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
28 กันยายน 2566

0


รับรองรายงานการประชุมสภาอบต.หนองบัว สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที3 ครั้งที่1 ประจำปี 2566
25 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที2 ครั่งที่1 ประจำปี 2566
15 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ อบต.หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
20 มิถุนายน 2566

0


รับรองรายงานการประชุมสภาฯ อบต.หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ อบต.หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
9 พฤษภาคม 2566

0


รับรองรายงานการประชุมสภาฯ อบต.หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ อบต.หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
22 มีนาคม 2566

0


รับรองรายงานการประชุมสภาฯ อบต.หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
รับรองรายงานการประชุมสภาอบต.หนองบัว สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566
7 มีนาคม 2566

0


รับรองรายงานการประชุมสภาฯ อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
15 กุมภาพันธ์ 2566

10


เอกสารแนบ
รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
28 ธันวาคม 2565

6


เอกสารแนบ
รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
16 ธันวาคม 2565

6


เอกสารแนบ
รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 (ขยายเวลาการประชุมสภาฯ) ประจำปี พ.ศ. 2565
23 กันยายน 2565

6


เอกสารแนบ
รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
8 กันยายน 2565

6


เอกสารแนบ
รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
25 สิงหาคม 2565

7


เอกสารแนบ
รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
17 สิงหาคม 2565

8


เอกสารแนบ
รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
11 สิงหาคม 2565

6


รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
25 พฤษภาคม 2565

11


เอกสารแนบ
รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
12 พฤษภาคม 2565

9


เอกสารแนบ
รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
24 มีนาคม 2565

8


เอกสารแนบ