งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
18 กันยายน 2566

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
29 กันยายน 2565

32


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
8 พฤศจิกายน 2564

39


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
5 ตุลาคม 2563

20


 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2564

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
27 กันยายน 2562

15


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
1 ตุลาคม 2561

15


ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4 ตุลาคม 2560

13


 รายละเอียดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
6 ตุลาคม 2559

11


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
6 ตุลาคม 2558

11


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
เอกสารแนบ
ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
5 พฤศจิกายน 2557

7


ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เอกสารแนบ
รายงานรายรับรายจ่ายประจำปี 2554
24 กรกฎาคม 2556

7


รายงานรายรับรายจ่ายประจำปี 2554