รายงานข้อมูลสถิติให้บริการประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือนมีนาคม 2567
17 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
4 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการประจำเดือนมกราคม 2567
5 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการปะรชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2566
3 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
4 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2566
1 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.หนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำไตรมาศที่ 2
6 เมษายน 2566

13


 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำไตรมาศที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.หนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำไตรมาศที่ 1
6 มกราคม 2566

15


 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำไตรมาศที่ 1
(เดือนตุลาคม-ธันวาคม) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.หนองบัว ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 ตุลาคม 2565

6


เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.หนองบัว ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 กรกฎาคม 2565

6


เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.หนองบัว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่่เดือน ตุลาคม-มีนาคม)
8 เมษายน 2565

15


เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.หนองบัว ไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7 เมษายน 2565

12


เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.หนองบัว ไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 มกราคม 2565

12


เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต. หนองบัว ไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11 ตุลาคม 2564

6


รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.หนองบัว ไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6 กรกฎาคม 2564

6


รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.หนองบัว ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19 เมษายน 2564

18


รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.หนองบัว ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11 มกราคม 2564

11


รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต. ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
5 ตุลาคม 2563

11


รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต. ไตรมาสที่ 3 ปี 2563
10 กรกฎาคม 2563

8


รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต. ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
16 เมษายน 2563

8