ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงพื้นที่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มกราคม 2567

27