ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ 94-007 สายหัวสะพานบ้านนายจนูญ-เขาไพร หมู่ที่ 2 บ้านควนกำ ตำบลหนองบัว
25 ตุลาคม 2566

18