ภาพกิจกรรม
ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และพระราชเสาวณีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
77
12 พฤษภาคม 2566

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ วัดล่องน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง นำโดยนายสมชาย สงรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายสุเชาว์ ใจกระจ่าง นายนันท์ หนูจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ปลัด อบต. และพนักงาน ได้ดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และพระราชเสาวณีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับเกียรติจากนายธีระยุทธ นาวีเดล นายอำเภอรัษฎา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เป็นกิจกรรมปลูกผักในวัด ปลูกรักกับชุมชน เพื่อสนองตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวณีย์ฯในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการร่วมกันปลูกผักกินเองและเพื่อแบ่งปัน และปลูกสมุนไพรท้องถิ่นเรา ได้จัดทำแปลงสาธิตเพื่อเป็นศูนย์ขยายต้นกล้า พันธุ์ผักสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัว ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัษฎา ในการจัดโครงการฯ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวขอขอบพระคุณ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มสตรี ผู้นำกลุ่ม/องค์กร และประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่าน