ภาพกิจกรรม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และพระราชเสาวณีย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
89
18 พฤษภาคม 2566

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นำโดยนายธีระยุทธ นาวีเดล นายอำเภอรัษฎา ประธานในพิธีเปิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และพระราชเสาวณีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยนายสมชาย สงรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายสุเชาว์ใจกระจ่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายนันท์ หนูจันทร์ รองนายกองค์การคบริหารส่วนตำบลหนองบัว นางสาวนุชรีย์ เทพรัตน์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน อบต. หนองบัว และประชาชนตำบลหนองบัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 3 สร้างทางรอดสังคมไทย สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม